Elektrosmog

Napadlo vás někdy jak všechna ty obrovska kvanta informací, které "proudí vzduchem" kolem nás, ovlivňují naše zdraví?

Co je elektrosmog?

Každé bezdrátové zařízení funguje na principu elektromagnetických vln, které spolu s ostatními zdroji tvoří elektrosmog. Elektrosmog je kolektivní termín pro všechna uměle vytvořená elektrická, magnetická a elektromagnetická pole. Elektrosmog je neviditelný, neslyšitelný, bez zápachu, ale všudypřítomný a stále kolem nás.

 

Proč představuje problém?

Spotřeba elektrické energie rapidně narůstá a technologie bezdrátových komunikací se rychle rozšiřují. Intenzita a objem záření, kterému jsou naše tkáně vystaveny, exponenciálně rostou. S nárůstem používaní mobilních telefonů, bezdrátového internetu a digitálního vysílání jsme vystavení enormnímu množství elektrosmogu, jehož intenzita neustále stoupá. Vědci po celém světě poukazují na zdravotní rizika spojená se stále se zvyšující zátěží elektrosmogem a apelují na vládní organizace, aby přistoupily ke zpřísnění expozičních limitů. V zemích jako je Švýcarsko nebo Švédsko již k takovýmto legislativním změnám došlo a lidé jsou více chráněni.

Vliv na naše zdraví

Melatonin

Melatonin je hormon a silný antioxidant produkovaný epifýzou (mozkovou žlázou), plnící úlohu hlavního regulátoru imunitního systému organismu. Melatonin taktéž omezuje růst nádorových buněk, což potvrzují studie zkoumající nízké hladiny melatoninu u lidí s rakovinou.  Podle vědeckých prací jedním z faktorů snižujících produkci i funkčnost metatoninu jsou magnetická pole, kterým jsme vystavováni v rámci elektrosmogu. Tento hormon je produkován během hlubokého spánku, je tedy nezbytné, abychom zejména během tohoto času byli před elektrosmogem chráněni.

Vliv na Buňky

Říká se, že člověk je tvor elektrický. Lidský nervový systém funguje na bázi nízkofrekvenčních elektrických impulsů. Náš organismus je tedy zcela logicky, velmi citlivý na elektromagnetickou zátěž. Studie ukazují, že neustálé působení elektromagnetických polí na naše buňky způsobuje hned několik problémů jako jsou poruchy metabolických procesů, kalcifikace buněčných membrán a jiné potíže, které mají za následek mnohá poškození a disfunkce. Neustálá přítomnost elektrosmogu pak může vést k mnohým vážným onemocněním a zdravotním problémům.

Buněčná membrána

Buněčná membrána je selektivně permeabilní. To znamená, že dokáže zajistit, aby pouze správné látky byly propouštěny dovnitř a ven z těla buňky. Díky rozdílným elektrickým nábojům na vnějším povrchu buňky dochází k výměně energie a informací. Studie ukazují že wifi sítě a jiné zdroje elektrosmogu, narušují elektrochemickou rovnováhu buněčných membrán, což způsobuje jejich disfunkci.

Hlavní zdroje elektrosmogu

BTS stanice

S rostoucí rychlostí mobilního internetu (E, 3G, LTE) rostou i požadavky na hustotu rozmístění jeho zdrojů (BTS stanic). Tyto stanice jsou dnes doslova na každé střeše a vyzařují signály do oken kolem stojících budov. Tyto stanice jsou v současnosti největším zdrojem elektrosmogu a vzhledem k jejich umístění v těsné blízkosti obytných prostor představují vysoké riziko. Tyto vysílače jsou nepřetržitě v provozu.


Televizní věže

Tyto vysílače slouží pro šíření nejrůznějších signálů: televizní, rozhlasové, mobilní... Vysílače mají mnohem větší výkony než ostatní prvky komunikační sítě. S přechodem na digitální vysílání roste ruku v ruce množství bezdrátově přenášených informací, které ještě zvyšují emisi elektrosmogu.

WIFI

Internet má v současnosti až 76% domácností u nás. Naprosto běžným úkazem pak je, že ve vašem domově jste v dosahu klidně až 8 různých wifi signálů pocházejících od sousedů. Je obecně známo, že wifi, kterou máme v domácnosti je dobré vypínat alespoň na noc, abychom si od působení tohoto záření odpočinuli. Co ale dělat s bezohlednými sousedy? Řešení spočívá ve stínění.

Domácí Spotřebiče

Každý z nás každodenně používá několik spotřebičů využívající bezdrátové technologie. Při jejich eliminaci bychom se měli zaměřit zejména na ty, se kterými přichází do styku ti nejcitlivější. Neustálá expozice záření z dětských chůviček, představuje nemalou zátěž a zvyšuje zdravotní rizika u našich dětí. Odstínění dětské postýlky elegantním baldachýnem je přitom velmi snadné a efektivní řešení.